Stichting Dwarsdenken

Stichting Dwarsdenken heeft als missie om innovatieve en snelle oplossingen te vinden voor vastgelopen maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en welzijn. Wij richten ons op zowel de huidige als toekomstige generaties door actief het denken buiten de gebaande paden te bevorderen. Dit doen we door lange termijn-, dwars- en ondersteboven denken aan te moedigen. Daarnaast leggen we dwarsverbanden en stimuleren we samenwerkingen tussen diverse organisaties, generaties en andersdenkenden om zo duurzaamheid en welzijn te bevorderen.

ons dwarse bestuur

Nicole van Dijk

voorzitter

Thaddeus Anim Somuah

secretaris / penningmeester

Minze Walvius