Dwarsdenker van het Jaar 2023

Video: De Filmmakers

Dompel jezelf onder in de sfeer van de allereerste editie van de Dwarsdenker van het Jaar.

bekijk de foto's

Winnaar: Bénédicte Ficq

Met groot genoegen bekroont de jury Bénédicte Ficq als de “Dwarsdenker van het Jaar” 2023. Haar juridische moed en vastberadenheid om de reuzen van onrechtvaardigheid te trotseren, met een constante focus op de bescherming van mens en milieu, hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten op elk lid van de jury. Ficq heeft niet alleen in de rechtbank gestreden, maar heeft een pad geëffend voor het dwarsdenken in de strijd voor gerechtigheid en duurzaamheid. 

Waarom Bénédicte Ficq de Ultieme Dwarsdenker is

Ficq belichaamt de essentie van dwarsdenken door haar onconventionele benadering van juridische kwesties. Haar vermogen om niet alleen de wet te volgen maar ook de wet te herschrijven, getuigt van een dwarsdenker die niet bang is om tegen de stroom in te roeien voor het grotere goed. Ze heeft laten zien dat het mogelijk is om binnen het juridische kader te opereren en tegelijkertijd nieuwe wegen te banen.

Bénédicte Ficq heeft als strafrecht advocate meerdere unieke zaken bepleit, waaronder de zaak tegen de tabaksindustrie, Tata Steel en Chemours. Haar onconventionele aanpak, gecombineerd met haar vastberadenheid, heeft haar meerdere malen uitgeroepen tot beste vrouwelijke strafpleiter. Deze erkenning getuigt van haar vermogen om dwarsdenken niet alleen te omarmen maar ook effectief toe te passen binnen het strafrechtelijk domein.

Lees hier het volledige juryrapport.

Runners-up

Jessica den Outer

Jessica den Outer, de eerste runner-up, wordt erkend voor haar grensverleggende project ‘Maas in de Wet’. Den Outer heeft niet alleen de juridische wereld wakker geschud, maar heeft ook de Maas zelf als een rechtspersoon op de kaart gezet. Haar innovatieve benadering van milieurecht en haar vermogen om een breder publiek te betrekken, weerspiegelen een buitengewone inzet voor het bevorderen van dwarsdenken in de maatschappij.

Jessica’s boeiende verzameling wereldwijde casestudy’s over Rechten voor de Natuur in ‘Rechten van de Natuur’ en haar leiderschap in de petitie ‘Maas in de Wet’ tonen haar toewijding aan de bevordering van ecologisch bewustzijn en duurzaamheid. Ze ontving voor haar inspanningen een prestigieus Duurzaam Lintje op Duurzame Dinsdag.

Amina Hussen

Amina Hussen wordt geëerd als de tweede runner-up voor haar oprichting van Krachtvrouwen Oude Westen, waarbij ze niet alleen eenzaamheid bestrijdt, maar ook een krachtige boodschap van empowerment verspreidt onder vrouwen in Rotterdam. Haar persoonlijke reis en vastberadenheid om het sociale script te herschrijven, tonen de ware geest van dwarsdenken in de praktijk.

Amina’s aanpak, ontstaan tijdens haar ervaring als Somalische vluchteling in Nederland, is gebaseerd op een recht-op-de-man-af mentaliteit. Haar bereidheid om recht op haar doel af te gaan en direct te vragen om steun heeft geleid tot aanzienlijke positieve veranderingen in het leven van mensen in het Oude Westen.

Deze prestigieuze prijs eert individuen die de kunst verstaan om nieuwe perspectieven te werpen op vastgelopen maatschappelijke vraagstukken en zo tot inspirerende oplossingen komen. We bekronen niet alleen de “Dwarsdenker van het Jaar” 2023, maar eren we ook alle genomineerden voor hun opmerkelijke bijdragen aan het bevorderen van het “dwarsdenken” in de samenleving. 

Ondanks er maar één winnaar is, verdienen ook de niet-gekroonde genomineerden gelijkwaardige eer en bewondering. De overige tien genomineerden zijn Veronique Swinkels, Jacqueline van den Ende, Milan Meyberg, Tinkebell, Raven van Dorst, Dan Jing Wu, Carlijn Pluijmakers Emmen, Nani Jansen Reventlow, Sander Schimmelpenninck en Li An Phoa.

Lees hier meer over alle genomineerde dwarsdenkers.

de genomineerden 2023

Maak kennis met de 13 genomineerden voor de Dwarsdenker van het Jaar Award 2023.

Dan Jing Wu

Dan Jing Wu, die met VivArt-X barrières doorbreekt in de medische technologie, een nieuwe horizon opent voor borstkanker-nazorg en tegelijkertijd pleit voor gendergelijkheid in de wetenschap.

Dan Jing Wu is niet alleen de oprichter van VivArt-X, maar ook een pionier in de medische technologie-industrie. Ze leidt niet alleen haar start-up, maar fungeert ook als een inspirerend voorbeeld voor anderen die de complexe koers van deze sector willen verkennen en begrijpen.
Als wetenschapper en biomedisch technoloog streeft Dan Jing Wu naar een innovatieve benadering van borstkanker-nazorg. Daarnaast zet ze zich actief in voor gendergelijkheid in de wetenschap en toont haar veelzijdigheid door ook tassen te ontwerpen.

VivArt-X

Jessica den Outer

Jessica den Outer, milieurechtelijk expert die onder andere met het grensverleggende project 'Maas in de Wet' niet alleen de juridische wereld wakker schudt, maar ook de Maas zelf als rechtspersoon op de kaart zet.

Jessica den Outer, schreef ‘Rechten van de Natuur’ in 2023, een boeiende verzameling wereldwijde casestudy’s over Rechten voor de Natuur. Als oprichter van Rights of Nature Consultants, leidde ze de petitie ‘Maas in de Wet’ die in 2022 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Jessica’s toewijding leverde haar een prestigieus Duurzaam Lintje op Duurzame Dinsdag op.

Rechten van de natuur

Carlijn Pluijmakers-Emmen

Carlijn Pluijmakers Emmen, die onderwijsvernieuwing niet alleen predikt maar ook praktiseert, door stappen te zetten in het moderniseren en sociaal toegankelijk maken van leren voor iedereen.

Carlijn Pluijmakers-Emmen heeft het onderwijsinstituut Reducations opgericht om het groeiende verschil tussen de vaardigheden die nodig zijn bij haar creatieve bureau Redrum en die van stagiaires te overbruggen. Het is een nieuwe vorm van volwassenenonderwijs dat actuele, modulaire en op maat gemaakte opleidingen aanbiedt.
Ze heeft dit onderwijsinstituut opgezet om de kloof in vaardigheden te dichten. Carlijn speelt ook een rol in de Skill School, waar ze zich inzet voor een nog jonger publiek. Hier werkt ze met kinderen en tieners om hun talenten te ontwikkelen binnen het bestaande onderwijssysteem.

Reducations

Milan Meyberg

Milan Meyberg, die met zijn vernieuwende ideeën en initiatieven de norm uitdaagt en nieuwe wegen inslaat voor progressieve verandering.

Milan Meyberg, winnaar van de Marc Cornelissen Brightlands Award 2023, onderscheidt zich als een visionair dwarsdenker. Hij is actief met duurzaamheid op vele verschillende terreinen, zoals bij festivals, toerisme en technologie. Met Emissary of GAIA, gebruikt hij kunstmatige intelligentie om de natuur een stem en karakter te geven. Meyberg’s unieke aanpak stelt de natuur in staat om voor zichzelf te spreken.

Milan Meyberg

Nani Jansen Reventlow

Nani Jansen Reventlow, grondlegger van Systemic Justice, die de juridische spelregels hervormt om gemeenschappen in hun strijd voor raciale, sociale en economische gerechtigheid te sterken.

Nani Jansen Reventlow zet zich als mensenrechten advocaat in voor sociale rechtvaardigheid in relatie tot technologie. De door haar opgerichte NGO ‘Systemic Justice’ brengt een nieuwe kijk op de manier waarop het juridische systeem ingezet kan worden voor rechtvaardigheid voor gemarginaliseerde groepen.

Fotograaf: Thomas Chéné

Systemic Justice

Amina Hussen

Amina Hussen, die gevoed door eigen ervaringen, de Krachtvrouwen Oude Westen oprichtte om eenzaamheid te bestrijden en empowerment te bieden, herschrijft het sociale script van Rotterdam.

Amina Hussen’s aanpak krijgt vorm tijdens haar ervaring als Somalische vluchteling in Nederland. Op de West-Kruiskade sprak ze met vrouwen die, net als zij, moeite hadden een nieuw leven op te bouwen én om contact te krijgen met anderen. Om dit isolement te doorbreken heeft Amina geleerd om recht op haar doel af te gaan en gewoon te vragen of mensen met haar willen praten, mensen in nood geld willen geven, of een huis ter beschikking wil stellen enzovoort. Deze recht-op-de-man-af mentaliteit heeft al veel mensen in het Oude Westen verder geholpen.

Krachtvrouwen Oude Westen

Li An Phoa

Li An Phoa, die onze kijk op water en welvaart radicaal doet heroverwegen.

Li an Phoa is filosofe en ecologe. Deze mooie combinatie zet ze in bij haar project ‘Drinkable Rivers‘. Een drinkbare rivier staat volgens haar symbool voor een gezond en gebalanceerd ecosysteem en zou economische groei moeten vervangen als het leidend principe in de wereld.

Fotograaf: Bas Losekoot

drinkable rivers

Tinkebell

Tinkebell, die met haar kunst de wereld prikkelt en ons dwingt de confrontatie aan te gaan met ongemakkelijke waarheden.

Het werk van Tinkebell, alias Katinka Simonse, is een artistieke provocatie die conventies uitdaagt. Haar kunstprojecten tarten vaak de grenzen van wat maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Tinkebell schuwt controverses niet en gebruikt haar kunst als een spiegel om kritische vragen over sociale normen en taboes te stellen. Tinkebell’s kunst getuigt van een compromisloze geest en een vastberadenheid om de status quo te verstoren.

Tinkebell

Raven van Dorst

Raven van Dorst, die onvermoeibaar conventies uitdaagt, en een krachtige stem biedt voor degenen die buiten de gebaande paden treden.

Raven van Dorst is muzikant, acteur en presentator. Raven heeft meerdere tv-programma’s gemaakt, waaronder Nachtdieren en Boerderij van Dorst. Hiervoor is die genomineerd voor de Gouden Televizierring in 2021 en 2022. Raven doorbreekt conventies en gaat resoluut hun eigen weg. Met scherpe teksten en een compromisloze houding schuwt hen geen enkel maatschappelijk thema.

Bénédicte Ficq

Bénédicte Ficq, die met juridische moed reuzen trotseert, steeds met het oog op de bescherming van mens en milieu.

Bénédicte Ficq heeft als strafrecht advocate meerdere unieke zaken bepleit zoals de zaak tegen de tabaksindustrie, Tata Steel en Chemours. Ook is ze meerdere malen uitgeroepen tot beste vrouwelijke strafpleiter.

Fincq & Partners Advocaten

Sander Schimmelpenninck

Sander Schimmelpenninck: de man die met zijn ongefilterde meningen en scherpe analyses de gevestigde orde uitdaagt en ons dwingt anders naar de maatschappij te kijken.

Sander Schimmelpenninck is ondernemer, opiniemaker, schrijver en presentator. De voormalig hoofdredacteur van Quote brengt een uniek perspectief op maatschappelijke thema’s in zijn column’s, boeken, podcast en tv-programma’s. Daarnaast is hij de ondernemer achter het bedrijf Tonny Media.

Veronique Swinkels

Veronique Swinkels, die als “Undercover Activist” creativiteit en activisme koppelt om op onconventionele wijze bedrijven en systemen van binnenuit te hervormen.

Als oprichter van Undercover Activist biedt Veronique training en een gemeenschap voor bedrijfsactivisten, en begeleidt zij ondernemingen in het omarmen van en kracht geven aan werknemersactivisme. Bij Arches Capital vervult zij de rol van angel investor en focust zij op impactvolle start-ups. Veronique zet zich in om het welzijn van toekomstige generaties te laten meewegen in cruciale beslissingen, zowel in Nederland als wereldwijd.

Undercover Activist

Jacqueline van den Ende

Jacqueline van den Ende, die met Carbon Equity aan het roer, het financiële ecosysteem transformeert om klimaattechnologieën te bevorderen, en aantoont dat duurzaamheid en zakelijk succes hand in hand kunnen gaan.

Jacqueline van den Ende is een echte rasondernemer. Ze is oprichter en CEO van Carbon Equity, een platform dat het mogelijk maakt voor particulieren om te investeren in niet-beursgenoteerde klimaattechnologiebedrijven. Het fonds wil daarmee niet alleen geld verdienen, maar kapitaal écht effectief inzetten tegen klimaatverandering.
Carbon Equity

Jury 2023

Onze bijzondere juryleden spelen een cruciale rol in het bepalen van de “Dwarsdenker van het Jaar.” Ze vertegenwoordigen diverse vakgebieden en brengen een schat aan kennis en ervaring met zich mee. Deze experts op het gebied van innovatie, maatschappelijke impact en onconventioneel denken zullen zorgvuldig de genomineerden beoordelen en de uiteindelijke winnaar kiezen.

Thaddeus Anim-Somuah

Duurzaamheid | InnovatieFuture Energy Leader | FD 50 onder 35

Nicole van Dijk

Cultureel erfgoed | InclusieWinnaar van de Doro Siepelprijs

Lucas Mol

Aanjager van De Groene AfslagCreatieve Vernieuwer

Valerie van Zuijlen

Oprichter en directeur van LABNEST | Visionair  Vernieuwer | FD 50 onder 35

Terugblik 2023

Met dank aan

De eerste editie van de Dwarsdenker van het Jaar Award werd mede mogelijk gemaakt door: